با توجه به نوسانات زیاد قیمت زعفران، این فرم برای واریز مستقیم وجه برای خریداران عمده قرار داده شده است. در صورت نیاز به واریز وجه برای خرید عمده از مشهد زعفران، پس از هماهنگی با واحد فروش، مبلغ مورد نظر را از طریق فرم زیر به صورت آنلاین پرداخت نمائید.

[pardakht_delkhah]