قیمت زعفران

قیمت زعفران و انواع زعفران

در روز چهار شنبه 1397/10/19(تومـــــــان)

 نوع زعفران تصویر محصول   هــــــــر یک کـــیلو
 زعفران نگین درجه 1 (سوپر نگین صادراتی) قیمت زعفران 12،100،000
 زعفران نگین درجه 2 11،4500،000
 زعفران سرگل ممتاز درجه 1 8،500،000
 زعفران سرگل ممتاز درجه 2 8،100،000
 زعفران پوشال درجه 1 7،950،000
 زعفران پوشال درجه 2 7،750،000
 زعفران دسته (دختر پیچ) زعفران دخترپیچ 6،450،000
 گل زعفران ——–
 پیاز زعفران   ——–

جهت خرید زعفران بصورت عمده می توانید از فرم تماس استفاده کنید یا به صفحه اصلی فروشگاه مشهد زعفران مراجعه کنید

جهت خرید پیاز زعفران  بصورت عمده می توانید از فرم تماس استفاده کنید یا به صفحه اصلی فروشگاه اینترنتی مشهد زعفران مراجعه کنید

  نظرات